İşyeri Sigorta

İşyerinizin başına gelebilecek çeşitli zararlara karşı işyerinizi koruyoruz.

Güvence Kapsamı

Yangın, yıldırım, infilak
Dahili su, fırtına
Hava, kara ve deniz taşıtları çarpması
Yer kayması, enkaz kaldırma
Deprem ve yanardağ püskürmesi
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör,
Sel /su basması
Cam kırılması
Hırsızlık
Kar kaybı
Kira kaybı
Alternatif iş eri masrafları
İş durması
Kazaen kırılma
Taşınmaza bağlı hukuksal koruma
Elektrik hasarları
Ferdi kaza
Kasa hırsızlık
Taşınan para hırsızlık
Emniyeti suiistimal
Üçüncü şahıs mali mesuliyet
İşveren mali mesuliyet
Elektronik cihaz
Makine Kırılması
Hareketli makineler için geniş kasko
Makine kırılmasına bağlı ürün bozulması